Home/Meeting Hub Delta House/Postavke i kapaciteti sala

Postavke i kapaciteti sala

Sala 1

Standardna postavka.

Broj mesta: 9

Pogledajte detaljnije

Sala 2

Standardna postavka.

Broj mesta: 13

Pogledajte detaljnije

Sala 1 + 2

Varijante postavki.

Broj mesta od 16 do 49

Pogledajte detaljnije

Sala 3

Standardna postavka.

Broj mesta: 6

Pogledajte detaljnije

Sala 4

Standardna postavka.

Broj mesta: 7

Pogledajte detaljnije

Sala 5

Standardna postavka.

Broj mesta: 7

Pogledajte detaljnije

Sala 4 + 5

Varijante postavki.

Broj mesta od 13 do 20

Pogledajte detaljnije