Nakon ispunjavanja i slanja inicijalnog formulara, menadžer Meeting Hub-a, stupiće sa Vama u kontakt.