Tehnička podrška i oprema

Tehnička podrška

Sale za sastanke opremljene su najsavremenijom tehničkom opremom, koja pruža mogućnosti za uspešno održavanje: sastanaka, online skupova, prezentacija, seminara, predavanja.

U salama se nalaze lap-top računari povezani sa ekranima. Postoji mogućnost integrisanja eksternih lap-top računara sa A/V sistemom u sali. Obezbeđena je Wi-Fi veza. Funkcionisanje opreme podešava se prema konkretnom tehničkom zahtevu, koji se unapred definiše u konsultacijama sa osobom za tehničku podršku u Delta House.